We use cookies to ensure that you get the best user experience. To continue using our site, please allow cookies, otherwise, please find out more information about cookies here.
Accept this cookie
More info

Terapije ponedjeljkom


Program počinje 19.09.2022.


Krećemo sa nizom terapijskih ponedjeljaka koje možemo nazvati i 'grupna terapija karmičke dijagnostike'. Na susretima ćemo radit na osvještavanju i otklanjanju tegoba koje smanjuju kvalitetu našeg života. Kroz temeljit i praktičan rad, suočit ćemo se sa različitim razinama našeg bića, osvijestit ćemo načine našeg djelovanja, obrambene mehanizame i tako se otvoriti uzrocima koji leže u podlozi, te ih kroz procese transformacije rješavati. Radit ćemo na fizičkim, emocionalnim, mentalnim i duhovnim razinama.

Meditacije ponedjeljkom su nakon osam godina intenzivnog druženja i rasta prerasle u Terapije ponedjeljkom. Terapije ponedjeljkom zadržat će većinu elemenata Meditacija ponedjeljkom uz dodatak individualne terapije u grupi po principu Karmičke dijagnostike. Trajat će dva sata.

Za uspješnu terapiju, korisno je 'iz glave ući u tijelo', a to ćemo postizati kroz energetske vježbe, vježbe osvještavanja tijela, osvješteno disanje i meditaciju. To će nam omogućiti da uđemo dublje u sebe, da se povežemo sa sobom i otklonimo otpore. U takvom stanju smo otvoreniji za dijagnostiku, za priznavanje problema, suočavanje sa uzrocima, za donošenje odluke o promjeni, te za rješavanje blokada. Učiti ćemo kako se otvoriti, suočiti, razriješiti, ali i zadržati takvo stanje u svakodnevnom životu.

Pomoću individualnih terapija u grupi, razrješavat ćemo dnevne, tjedne ili kronične tegobe pojedinaca. U grupi ćemo svaki put individualno obraditi jedan ili više primjera. Rad u grupi je dinamičan i koristan za onoga tko je direktno 'na terapiji', ali i za cijelu grupu jer se često lakše otvorimo i prepoznamo kroz problematiku druge osobe.

Niz ovakvih terapijskih susreta pretvorit će se u kontinuirani i produbljeni rad na sebi što će omogućiti pokretanje procesa samoiscjeljivanja i kvalitetnijeg života kod svakog pojedinca.

Program je odličan nastavak za sve koji su polazili Meditacije ponedjeljkom, ali i za početnike. Svakako je i dobra praksa za polaznike Škole KD koji mogu ove susrete koristiti kao vježbu, bilo za rad na sebi, bilo za terapeutski rad.

Program susreta: Fizičke I energetske vježbe, osvještavanje tijela, opuštanje, disanje, meditacija, individualna terapija u grupi

Neke od tema koje se najčešće provlače kroz terapije: partnerski odnosi, strahovi, problemi na poslu, neprizemljenost, vezanosti, traume, uloga žrtve, odnosi sa roditeljima, zdravstvene tegobe itd..


Zbog ograničenog broja sudinika, lijepo vas molimo za prijavu!


Ponedjeljkom:
18:30 – 20:30
Cijena pojedinog susreta: 15 eura.
Terapije vodi Jelena Jonke Strojnik, terapeut karmičke dijagnostike. Susreti su na hrvatskom jeziku.

info@sakura.si