We use cookies to ensure that you get the best user experience. To continue using our site, please allow cookies, otherwise, please find out more information about cookies here.
Accept this cookie
More info

Specijalizacija Karmičke dijagnostike


Specijalizacija za terapeute Karmičke dijagnostike / jednogodišnji studij / 4 modula (84 školska sata)
Stručni voditelji, Jelena Jonke Strojnik i Roman Strojnik.


Upis na Specijalizaciju KD je otvoren za sve koji su kod nas završili trogodišnje školovanje za terapeuta KD I odradili praksu zadanog broja terapija. Praksu je moguće dovršiti i u toku specijalizacije, minimum za upis je 20 odrađenih i ocijenjenih terapija.

Program će obuhvaćati produbljeni rad na sebi, rad na klijentima, detaljnu analizu terapija te učenje na primjerima.

Broj sudionika je ograničen. Specijalizacija će se održavati kroz 4 modula.


Datumi modula:

06. – 08.05.2022.

23. – 25.09.2022.

27. – 29.01.2023.

28. – 30.04.2023.


Cijena i uvjeti plaćanja
Cijena Specijalizacije u opsegu od 84 školska sata iznosi 1 200.00 eura.
Uplatu je moguće izvršiti u ratama.


Info i prijave na: info@sakura.si